กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ระดับชั้น ป.6 การรู้จักเป็นผู้ให้ “เบาะสวรรค์ปันน้ำใจ”

               คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมนักเรียน การรู้จักเป็นผู้ให้ ผ่านกิจกรรม “เบาะสวรรค์ปันน้ำใจ” เป็นอนุสรณ์ รุ่น  KC 61 ปีการศึกษา 2566 โดย นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเบาะรองนั่ง และหมอนสามเหลี่ยม เพื่อใช้นั่งอ่านหนังสือในห้องคลังปัญญาต่อไป