การแข่งขันรายการ Baan Phu Waan Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำบ้านผู้หว่าน

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน เข้าร่วม การแข่งขันรายการ Baan Phu Waan Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำบ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี ครูจิรายุ พรมมะ เป็นผู้ฝึกสอน นางสาวช่อดาว หอมหวน ,นางสาวสุนิสา หมั่นกระโทก เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และครูอัครพล คงใจดี เป็นผู้ควบคุมทีม

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ได้รับรางวัลคะแนนรวมสโมสร อันดับ 8 จาก 31 ทีม

รุ่นอายุ 11 ปี
1.ด.ช.ณภัทร นิ่มอนงค์  ป.5 บ้าน 4  ถ้วยคะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 2 เหรียญทอง  4 เหรียญ  เหรียญเงิน  2 เหรียญ
2.ด.ช.ภควัต  นิ่มอนงค์ ป.5  บ้าน 4  เหรียญทอง 1 เหรียญ
เหรียญเงิน 2 เหรียญ  เหรียญทองแดง 2  เหรียญ

รุ่นอายุ 12 ปี
1.ด.ช.ณคุณ  กิตติภัทรพงษ์  ป.6  บ้าน 3 ถ้วยคะแนนรวมบุคคล
อันดับที่ 7 เหรียญทอง  1 เหรียญ  เหรียญเงิน  4 เหรียญ
เหรียญทองแดง  2 เหรียญ
2.ด.ช.ชยพล  เชยชม ป.5 บ้าน 3 เหรียญทอง  1 เหรียญ
เหรียญเงิน  2  เหรียญ  เหรียญทองแดง  1 เหรียญ
3.ด.ช.ธรรศ  พิมพ์ทอง ป.6  บ้าน 3  เหรียญเงิน 3  เหรียญ
เหรียญทองแดง  3 เหรียญ
4.ด.ช.นันทชาติ  เย็นเอง ป.6  บ้าน 4 เหรียญเงิน  1  เหรียญ
เหรียญทองแดง  1 เหรียญ
5.ด.ช.ธุวานันท์  ด้ายดำ  ป.6  บ้าน 1 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
6.ด.ช.สหการ   คุ้มบำรุง  ป.6  บ้าน 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
7.ด.ช.จักรภพ  จันทร์นวล ป.6  บ้าน 4  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
8.ด.ช.นนทกร  สุบงกฎ  ป.6  บ้าน 4  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
9.ด.ช.ธราทร   ธรรมศิริ  ป.6  บ้าน 4 เหรียญทองแดง  3 เหรียญ

รุ่นอายุ  13 ปี
1.ด.ช.อินทัช  เจียรธราวานิช ม.1 บ้าน 2 ถ้วยคะแนนรวมบุคคล
อันดับที่ 2 เหรียญทอง  5 เหรียญ  เหรียญเงิน  2 เหรียญ
2.ด.ช. กิติพิชญ์  ชูสกุล  ม.1 บ้าน 1 ถ้วยคะแนนรวมบุคคล
อันดับที่ 10 เหรียญเงิน  4 เหรียญ  เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

รุ่นอายุ 14 ปี
1.ด.ช.เขมณัฐ์  ศรีศิริศักดิ์ ม.2 บ้าน 3 ถ้วยคะแนนรวมบุคคล
อันดับที่ 5 เหรียญเงิน  1 เหรียญ  เหรียญทองแดง 4 เหรียญ
2.ด.ช.อภิวิชญ์   แพงจักร ม.1  บ้าน 1 ถ้วยคะแนนรวมบุคคล
อันดับที่ 10 เหรียญเงิน  2 เหรียญ  เหรียญทองแดง 2 เหรียญ
3.ด.ช.ภีรภูมิ  แต้มรุ่งเรือง ม.2 บ้าน 3 ถ้วยคะแนนรวมบุคคล
อันดับที่ 11 เหรียญเงิน  1 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ
4.ด.ช.ปองคุณ ศิริวัฒนกุล ม.1 บ้าน 1 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

รุ่นทั่วไป
ด.ช.แทนกาย ผิวผ่อง ม.2 บ้าน 3 ถ้วยคะแนนรวมบุคคล
อันดับที่ 6 เหรียญเงิน  1 เหรียญ  เหรียญทองแดง 4 เหรียญ

สรุปรางวัลรวม  12 เหรียญทอง 25 เหรียญเงิน 25 เหรียญทองแดง