ท่านผู้อำนวยการพบนักเรียน ในช่วงกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบนักเรียนในช่วงกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์