ระบบประกาศผลการเรียน SGS (สำหรับมัธยมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (คะแนนกลางภาคเรียน)

ขั้นตอนการเข้าดูผลการเรียน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ SGS