พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดย นายจตุเมธ   ชิดสูงเนิน  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ณ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครปฐม

รุปภาพเพิ่มเติม คลิก !