ผู้ปกครอง เด็กชายธีร์นิพัทร สารทเเสงภาคิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 บ้าน 2 สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด

วันเสาร์ที่  11 มิถุนายน  พ.ศ.  2565 นางสาวอรณัชชา  สารทเเสงภาคิน ผู้ปกครอง เด็กชายธีร์นิพัทร สารทเเสงภาคิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 บ้าน 2  สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุดโดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียน  ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้