พิธีประดับแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์  11  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีประดับแผงคอนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  2565  โดย พลตำรวจโท  กรไชย  คล้ายคลึง  ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น  15)  เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นายวีระพล  ยิ่งเจริญอดีตรองผู้อำนวยการ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นายเวชสิทธิ  สุขมาก  หัวหน้าครูบ้าน  2  (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 4) พันตำรวจโท  คมวิชญ์  พัฒนรัฐ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  และดำรงตำแหน่งผู้แทนนักเรียนเก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น  14)

พลอากาศตรี  ระวิน  ถนอมสิงห์  ผู้ชำนาญการพิเศษกองทัพอากาศ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น  16)   พันตำรวจตรี  สุทศวรรษ์  อารีย์รัตนะนคร   ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการพิเศษ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ  (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น  19)  นายเฉลิมชัย  เพชรสน  รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเบิกไพร  จังหวัดราชบุรี  และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น  21) ร้อยตำรวจโท  โสรัจ  กลิ่นภิรมย์  ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น  26) ดาบตำรวจ  ขัตติยพงษ์  คุ้มหมู่  กองปราบปราม  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น  26) นายกสิษฐ์พงศ์  ทิพเลิศ  หัวหน้าครูบ้าน  3  (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น  30)  และ นายกัปปิย  เล้าเจริญ  หัวหน้าครูบ้าน  4  ร่วมประดับแผงคอนักเรียนใหม่

ในการนี้  พลตำรวจโท  กรไชย  คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น  15)  ประธานในพิธี  กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน  ให้รู้ถึงวัฒนธรรมองค์กร และความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งได้มอบเงิน จำนวน  50,000  บาท เพื่อสนับสนุนให้กับทีมรักบี้ฟุตบอลของโรงเรียน  ณ  หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !