เตรียมความพร้อมเปิดเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

รายละเอียดเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 คลิก ! เว็บไซต์การเรียนการสอนทางไกล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลิก ! รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5 คลิก ! รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 คลิก ! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบเข้าห้องเรียน IEP หลังจากสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน IEP เรียบร้อยจะมีการย้ายห้องเรียนอีกครั้ง คลิก ! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 คลิก ! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 คลิก ! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 คลิก !