ผอ.สพม.นครปฐม และรอง ผอ. สพม.นครปฐม สาธารณสุขอำเภอสามพราน และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนฯ

วันศุกร์ที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์  พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม สาธารณสุขอำเภอสามพราน และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์