ร่วมพิธีแต่งตั้ง รับตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ แด่พระครูสมุห์บุญมา เขมิโย

วันศุกร์ที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ เวลา  ๑๖.๓๐ น.  นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีแต่งตั้งรับตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ  แด่พระครูสมุห์บุญมา  เขมิโย เพื่อปกครองคณะสงฆ์และดูแลบวรพระพุทธศาสนาสืบไป  ณ  วัดสรรเพชญ  ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม