ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภัทรดนัย เอี่ยมใจดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (บ้าน 1) ในโอกาสเข้าประทานเกียรติบัตร “เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ประจำปี 2566 เยาวชนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

รายละเอียดประกาศเกียรติคุณฯ คลิก !