พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิสุทธาจารย์ (ปราณี อินฺทวํโส อินทร์บำรุง)

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูผู้ฝึกซ้อมวงโยธวาทิต นำนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิสุทธาจารย์ (ปราณี อินฺทวํโส อินทร์บำรุง) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก