การประชุม “การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู  ผู้เข้าร่วมการประชุม “การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่  70  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”  โดย  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ  หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร .ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !