คณะผู้บริหารเข้าพบ คุณถิรกิตติ์ สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา

วันอังคารที่ 10  ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ คุณถิรกิตติ์ สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา ในการเรียนเชิญมาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ “วันนวมินทรมหาราช”  13 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์