ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปารุจ โกยอัครเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (บ้าน 4) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดประกาศเกียรติบัตรฯ คลิก !