การแสดงกิจกรรมบนเวที งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #Redcrossfaircenturyofcharity”

                     โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ได้จัดการแสดงกิจกรรมบนเวที งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #Redcrossfaircenturyofcharity” ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมทำกิจกรรม ในวันที่ ๙ ธันวาคม และ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖  โดยการประสานงานจาก คุณครูสุดสงวน ทองมา ประธานกิจกรรมบนเวทีการแสดง และได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านผู้อำนวยการ สุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก