การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า และเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเครื่องบินร่อนแบบเดินตาม

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.  2565 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การบริหารงาน ผู้อำนวยการ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า  และเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเครื่องบินร่อนแบบเดินตาม