ต้อนรับ นางสาวจุฑารัตน์ โมระมัต ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

   วันอังคารที่ 9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย     ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนบ้านรางสีหมอก และยินดีต้อนรับ นางสาวจุฑารัตน์  โมระมัต ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์