ร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศล ๑๐๑ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร)

วันอาทิตย์ที่ ๘  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖ นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศล ๑๐๑ ปี  ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร)  ในงาน ๑๐๑  ปี  ชาตกาล  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔  ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก