วงโยธวาทิต โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

วันอาทิตย์ที่  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึกซ้อม  นำนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวชิโรตตมางกูร  สิริวิบูลยราชกุมาร  ณ  วัดไร่ขิง  พระอาราหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !