แผนผังการส่งนักเรียนรายงานตัวเข้าหอพัก ทุกระดับชั้น วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565