ติดตั้งถังดับเพลิง ตามบ้าน หอนอน และอาคารเรียนต่างๆ

วันศุกร์ที่  9  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2567 บริษัท ก. นครปฐมสากล จำกัด ได้นำถังดับเพลิงที่มีสารเคมีข้างในหมดอายุไปบรรจุสารมาใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ และนำมาติดตั้ง ตามบ้าน หอนอน และอาคารเรียนต่างๆ