การประชุมสรุปโครงการทุนปั้นหมอ ปี 2021 และประชุมลงนาม MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันพุธที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมสรุปโครงการทุนปั้นหมอ ปี 2021 และประชุมลงนาม MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ณ  โรงเรียนสอนว่ายน้ำ  ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี