“ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ”

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงาน “ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  ลอยกระทง  สืบสานวัฒนธรรมไทย  ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ”  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติ โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณลานอโศก หน้าเสาธงโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !