ประชุมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 8  ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน  ประชุมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรื่องการจัดงานพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม” และในการนี้ทางคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้เชิญ นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ  อาคารทำเนียบ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์