ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา


วันศุกร์ที่  8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ชัชวาลย์  สิงหาทอง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ณ  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม