พิธีหล่อต้นเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยประกอบพิธีหล่อต้นเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำต้นเทียนจำนำพรรษา ถวายวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) วัดเดชานุสรณ์ และวัดสรรเพชญ โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ในพิธีหล่อเทียน ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !