ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ตามบ้านพัก หอนอนของนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ตามบ้านพัก หอนอนของนักเรียน ทั้ง 4 บ้านและ ทั้ง 4 หอ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อ และลดการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคไวรัสโควิด-19