แผนผังการส่งนักเรียน กลุ่ม B ป.6 ม.2 ม.4 และ ม.5 รายงานตัวเข้าหอพัก วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565