ประกาศ งานรักษาดินแดน ปีการศึกษา 2566

ประกาศกำหนดการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 คลิก ! ใบสมัคร นศท. ปี 1 (รด.1) คลิก ! ใบสมัคร นศท. ปี 2 และ ปี 3 (รด.2) คลิก ! แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ นศท. คลิก ! กรอกข้อมูลสมัครเรียน นศท. ปี 1 คลิก !