วงโยธวาทิต ร่วมพิธีเปิดงาน “เมืองนครปฐมอาหารปลอดภัย”

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียน ร่วมต้อนรับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเปิดงาน “เมืองนครปฐมอาหารปลอดภัย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม