ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ