ผู้ปกครองนักเรียน มอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 (จำนวน 1,000 ชุด)

    วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ.   2564 คุณนาถยา  คนึงทอง ผู้ปกครองของ นายกฤษณะพงษ์ คนึงทอง นักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (บ้าน 2) บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อให้ทางสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไปจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อส่งมอบให้กับทางโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1,000 ชุด  โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้รับมอบ  ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง