การบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)

วันศุกร์ที่  ๗  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕  นางอริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะครู  เข้าร่วมพิธี การบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาล  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์   (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)  ในงาน ๑๐๐  ปี  ชาตกาล   พระอุบาลีคุณูปมาจารย์   (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔  และพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล  ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม