แผนผังผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีประดับแผงคอนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565