วงโยธวาทิต เข้าร่วมเดินขบวนและเปิดงาน “ช่อกันภัยเกมส์ 2566”

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียน เข้าร่วมเดินขบวน และเปิดงาน “ช่อกันภัยเกมส์ 2566” เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ สนามฟุตซอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา