ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกัมพล โพธิ์ระดก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา

วันอังคารที่  6 ธันวาคม  พ.ศ. 2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกัมพล โพธิ์ระดก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา