ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุภัทรา สภาพอัตถ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

วันอังคารที่  6 ธันวาคม  พ.ศ. 2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุภัทรา สภาพอัตถ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม