คณะผู้บริหาร พบนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันแรก

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบนักเรียนในช่วงกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันแรก ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก