พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย  ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !