พิธีทำบุญเลี้ยงพระ “เนื่องในวันมาฆบูชา” และในโอกาสปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566  งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ “เนื่องในวันมาฆบูชา” และในโอกาสปิดภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้นิมนต์พระภิกษุ จากวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ได้สวดมนต์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่งานอนามัยโรงเรียน ในการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพนักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพยาบาล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์