การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดดำเนินการโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกลุ่มสาระตามเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มสาระ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566เพื่อชิงถ้วยรางวัลมอบในงานวันเกียรติยศของโรงเรียน การแข่งขันมี 2 รอบ รอบที่ 1 แข่งขันเป็นระดับชั้น ป.5 – ม.6 ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 16.30 น. รอบที่ 2 แข่งขันจากตัวแทนบ้าน ระดับประถมศึกษา (ทีมละ 2 คน) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีมละ 3 คน) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทีมละ 3 คน) แข่งขันเป็นช่วงชั้น ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย โดยจัดตัวแทนนักเรียนแต่ละบ้านเข้าสอบ 5 วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา และข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ผลการแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการ บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้าน 4