โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนภัทรญาณวิทยา โดย  นายกัมพล  โพธิ์ระดก  ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เป็นผู้นำคณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน  เดินทางมาศึกษาดูงานของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !