กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ  ลานพระบรมรูปฯ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป สามเณร ๑๓๒  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดย  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียน

กิจกรรมวันชาติ โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ถวายพานพุ่ม ประกอบด้วย นายณัฐภัทร  จูเปีย หัวหน้านักเรียน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ครูมูละเดช  เสมา ผู้แทนชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นายธนโชค  ไม้ชัยมงคล ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ พันตำรวจตรีสุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ครูอาทิตยา  สุขมาก ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ และ นายไมตรี  อินทุสุต ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๕) ประธานในพิธี

     กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดย นายไมตรี  อินทุสุต ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ตามหอนอน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก