กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ  ลานพระบรมรูปฯ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน  ๑๐ รูป สามเณร  ๑๓๕  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี ณ  หอประชุมโรงเรียน
   กิจกรรมวันชาติ โดย นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน
   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ถวายพานพุ่ม ประกอบด้วย นายณภัทร  รตาภิรักษ์กูล หัวหน้านักเรียน ตัวแทนนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นางสาวภัทรา  ภัทรภิรมย์  ผู้แทนชมรมครูอาวุโส  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นายเฉลิมชัย  เพชรสน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า  ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ พันตำรวจตรีสุทศธวรรศ  อารีย์รัตนะนคร  นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นายเวชสิทธิ  สุขมาก  ผู้แทนราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ พลอากาศโท  จุลจรูญ  แสงงำพาล ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา (กิตติมศักดิ์) ประธานในพิธี
และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ  หอประชุมอาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !