การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับนักเรียนเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับนักเรียนเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของทางโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น และรับผลการเรียนของเด็กนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้น เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุม อาคาร 50  ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก