ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเดชานุสรณ์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเดชานุสรณ์ ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม