ต้อนรับ นายกสิษฐ์พงศ์ ทิพเลิศ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

             วันศุกร์ที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  และยินดีต้อนรับ นายกสิษฐ์พงศ์  ทิพเลิศ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์