กำหนดการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กำหนดการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ คลิก !