กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามฟุตบอล (หลังโรงเรียน)